Dotace pro náš dům - vstupní dotazník

Název organizace (SVJ, BD, SBD a ostatní):
Kontaktní osoba jméno:
Kontaktní osoba příjmení:
Ulice, číslo popisné/orientační:
Město:
PSČ:
IČ: *
Kontaktní mobil:
Kontaktní e-mail: *
Typ organizace:
Vztah kontaktní osoby k domu:
Materiál obvodového pláště
Počet pater:
Počet bytů na patře:
Počet bytů celkem:
Počet vchodů:
Rok kolaudace:
Nepovinné pole. Vyplňte, pokud rok kolaudace znáte.
Sanace základů a hydroizolace spodní stavby:
Sanace statických poruch nosné konstrukce:
Oprava obvodového pláště - odstranění vad:
Oprava lodžií nebo balkonů včetně zábradlí:
Výměna oken (více jak 80%):
Oprava střechy:
Zatepleni střechy:
Zateplení obvodového pláště (celého):
Oprava nebo výměna rozvodů plynu:
Oprava nebo výměna rozvodů studené a teplé vody, odpadů:
Výměna balkonů nebo lodžií
Zateplení vnitřních konstrukcí (sklepy, vchody a pod.):
Vyregulování otopné soustavy:
Modernizace výtahu včetně úprav šachty:
Vybudování nového výtahu:
Výměna nebo oprava společných rozvodů elektrických rozvodů - společné části:
Úprava společných prostor (Vstup, chodby, sklepy, sušárny):
Vybudování lokálního zdroje tepla a TUV (Kotelny):
Vybudování obnoviteného zdroje energie (solární systém, tepelné čerpadlo):
Výměna prvků rozvodu tepla (radiátory, rozvody topného media):
Komletní oprava (výměna) bytových jader:
Výměna rozvodů plynu v rámci bytů:
Oprava nebo moernizace systému vzduchotechniky:
Oprava hromosvodů:
Oprava prvků protipožárních zařízení
Zasklení balkonů a lodžií
Měření spotřeby tepla, teplé a studené vody:
Průkaz energetické náročnosti budov
Termovizní snímkování:
Projektovou dokumentaci k domu:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům komunikačního projektu „Jak to dělají jinde“, realizovaného Pro náš dům, o.s. v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zárověň vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z § 11 a § 21, především že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo požadovat jejich změnu nebo úplnou likvidaci. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům, o. s., Šumavská 519/35, 602 00 Brno, mobil: 721 184 237