Mezinárodní konference Tepny domu 2019 - závazná přihláška na konferenci

Page 1

Název subjektu:
Forma:
IČO:
Fakturační adresa - ulice a číslo:
Fakturační adresa - PSČ:
Fakturační adresa - město
Kontaktní adresa - ulice
Kontaktní adresa - číslo:
Kontaktní adresa - PSČ:
Kontaktní adresa - město:
Kontaktní osoba - jméno:
Kontaktní osoba - příjmení:
Kontaktní osoba - mail:
Kontaktní osoba - mobil (telefon):
Počet přihlášených osob: *
Přihlášená osoba 1 jméno:
Přihlášená osoba 1 příjmení:
Přihlášená osoba 2 jméno:
Přihlášená osoba 2 příjmení:
Přihlášená osoba 3 jméno:
Přihlášená osoba 3 příjmení:
Přihlášená osoba 4 jméno:
Přihlášená osoba 4 příjmení:
Další přihlášení - jméno a příjmení:
Jednolůžkový pokoj - počet:
Dvojlůžkový pokoj - počet:
Závazná objednávka: *
Odesláním tohoto dotazníku považuji tento formulář za závaznou objednávku.
Přihlašuji se za přidruženého člena Pro náš dům z.s. nebo Pre náš dom o.z.
Výběrem položky ano projevujete svobodný zájem stát se přidruženým členem zapsaného spolku Pro náš dům z.s., Veveří 102, Brno, nebo občianského združenia Pre náš dom o.z., Medveďovej 19, Bratislava.
Pokud již jste člen, vyplňte prosím položku Členské číslo a proveďte výběr NE.
Na základě hodnoty pole ANO bude zahájen schvalovací proces za přijetí vámi zastupovaného subjektu za přidruženého člena. O výsledku vás budeme informovat do čtrnácti dnů od obdržení této přihlášky.
Členský příspěvek je stanoven ve výši 1.000,- Kč/rok, respektive 40,- EUR/rok.
Stanovy naleznete ZDE.
Aktuální rozsah poskytovaných služeb ZDE
Pokud nejste přidružený člen a vybrali jste položku ne, jste přihlášeni na konferenci jako nečlen.
Přidružený člen - členské číslo:
Pokud jste přidruženým členem Pro náš dům z.s. nebo Pre náš dom o. z. vyplňte do kolonky svoje členské číslo.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle daného stanovami spolku, a to zejména podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb zapsaného spolku Pro náš dům z.s., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR.
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní mobil statutárních zástupců SVJ, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou zapsaným spolkem Pro náš dům z.s. a adresa osoby (Ulice, číslo, PSČ a město).
Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři zapsaného spolku Pro náš dům z.s.
V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Zapsaný spolek Pro náš dům z.s., Veveří 102.
Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz, mobil: 00420 730 518 804