Mezinárodní konference Tepny domu 2017 - závazná příhláška

Page 1

Název subjektu:
Forma:
IČO:
Fakturační adresa - ulice:
Fakturační adresa - číslo:
Fakturační adresa - PSČ:
Fakturační adresa - město
Kontaktní adresa - ulice
Kontaktní adresa - číslo:
Kontaktní adresa - PSČ:
Kontaktní adresa - město:
Kontaktní osoba - jméno:
Kontaktní osoba - příjmení:
Kontaktní osoba - mail:
Kontaktní osoba - mobil (telefon):
Počet přihlášených osob: *
Přihlášená osoba 1 jméno:
Přihlášená osoba 1 příjmení:
Přihlášená osoba 2 jméno:
Přihlášená osoba 2 příjmení:
Přihlášená osoba 3 jméno:
Přihlášená osoba 3 příjmení:
Přihlášená osoba 4 jméno:
Přihlášená osoba 4 příjmení:
Další přihlášení - jméno a příjmení:
Jednolůžkový pokoj - počet:
Dvojlůžkový pokoj - počet:
Závazná objednávka: *
Odesláním tohoto dotazníku považuji tento formulář za závaznou objednávku.
Přidružený člen - členské číslo:
Pokud jste přidruženým členem Pro náš dům z.s. nebo Pre náš dom o.z. vyplňte do kolonky svoje členské číslo.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům spracování v rámci realizace aktivit realizovaných v rámci činností Pro náš dům z.s. a Pre náš dom o. z. v souladu s platnou legislativou v ČR a SR. o ochraně osobních údajů. Zárověň vás informujeme o Vašich právech vyplývajících z legislativy především že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo požadovat jejich změnu nebo úplnou likvidaci. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům, o. s., Šumavská 519/35, 602 00 Brno, mobil: 721 184 237