Objednávka odberu elektronického spravodajcu

Page 1

Meno: *
Priezvisko:
E-mail: *
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Označením dávate súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, na účely komunikačného projektu „Bezpečný domov“, realizovaného Občianskym združením Pre náš dom, o.z., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Svoj súhlas udeľujete na dobu neurčitú odo dňa jeho udelenia. Svoj súhlas ste oprávnený kedykoľvek bez uvedenia dôvodu písomne alebo telefonicky zmeniť alebo požiadať o úplnú likvidáciu. V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov prebieha v rozpore so zákonom alebo sú Vaše údaje nepresné, kontaktujte správcu údajov: Pre náš dom, o.z., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, tel.: 02/354 488 61.