Registrační formulář - PROBUD

Page 1

Výběr akce:
Název subjektu:
IČO: *
DIČ:
Vyplní plátci DPH.
Adresa (ulice, číslo)
Město:
PSČ:
Počet přihlášených *
Jméno a příjmení - první posluchač:
E-mail prvního posluchače:
Kontaktní mobil (telefon):
Jméno a příjmení - druhý posluchač:
E-mail druhého posluchače:
Jméno a příjmení - třetí posluchač
E-mail třetího posluchače:
Závazně objednávám jednolůžkový pokoj - počet:
Závazně objednávám dvoulůžkový pokoj - počet:
Závazně objednávám místa v autobusu v celkovém počtu:
Vyplňte prosím počet osob, které se budou dopravovat do místa konference z Prahy, Brna a Bratislavy a zpět s využitím konferenční dopravy. Doprava pro přihlášené do 21. 02. 2019 je zdarma.
Jiná sdělení organizátorovi školení:
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb spracovatele osobních údajů Ing. Petr Němce - PeN42, IČO 163 33 179., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR.
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní mobil statutárních zástupců SVJ, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou zapsaným spolkem Pro náš dům z.s. a adresa osoby (Ulice, číslo, PSČ a město).
Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři správce v rámci realizace projektů souvisejících s výše uvedenými cíly.
V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Ing. Petr Němec - PeN42, Veveří 102, Brno.
Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: hrdlicka@pen42.cz, mobil: 00420 730 518 804