Registrační formulář - Akce pro projektanty budov

Page 1

Výběr školení:
Název subjektu:
IČO: *
DIČ:
Vyplní plátci DPH.
Adresa (ulice, číslo)
Město:
PSČ:
Počet přihlášených *
Jméno a příjmení - první posluchač:
E-mail prvního posluchače:
Kontaktní mobil (telefon):
Jméno a příjmení - druhý posluchač:
E-mail druhého posluchače:
Jméno a příjmení - třetí posluchač
E-mail třetího posluchače:
Závazně objednávám jednolůžkový pokoj - počet:
Týká se pouze konference Projektanti TZB Praha 2018!
Závazně objednávám dvoulůžkový pokoj - počet:
Týká se pouze konference Projektanti TZB Praha 2018!
Závazně objednávám místa v autobusu v celkovém počtu:
Vyplňte prosím počet osob, které se budou dopravovat do místa konference z Brna a zpět s využitím konferenčního autobusu. Doprava pro přihlášené do 21. 02. 2018 je zdarma.
Týká se pouze konference Projektanti TZB Praha 2018!
Jiná sdělení organizátorovi školení:
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z § 11 a § 21, především, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo požadovat jejich změnu nebo úplnou likvidaci. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Ing. Petr Němec, Veveří 102, 616 00 Brno, mobil: 730 518 804