Prihláška na seminár a pridružené člienstvo PND z.s. jar 2018

Výber miesta a termínu:
Subjekt:
Organizácia:
IČO:
Priezvisko:
Meno:
Ulica, číslo:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
E-mail: *
Poznámka organizátorovi:
Prihlasujem sa ako pridružený člen Pre náš dom o. z.
Výberom položky Áno prejavujete slobodný záujem stať sa pridruženým členom občianskeho združenia zapsaného spolku Pre náš dom o.z.., Bojnická 18, Bratislava.
Na základe tejto informácie sa začne schvaľovací proces prijatia vami zastupovaného subjektu ako pridruženého člena. O výsledku vás budeme informovať do štrnástich dní od doručenia tejto prihlášky.
Pre rok 2018 je pre nových pridružených členov stanovený členský poplatok vo výške 0,- EUR.
Od roku 2019 je stanovený členský príspevok vo výške 40,- EUR. Pre úhradu vám bude vystavená faktúra so splatnosťou k 15. 12. 2018.
Stanovy združenia nájdete TU.
Aktuálny rozsah poskytovaných služieb TU
Ak ste vybrali položku Nie, ste prihlásený na seminár ako nečlen.rn
Zúčastním sa diskusného bloku pre pridružených členov na vyhlásenú tému
Pre každý seminár je vyhlásený diskusný blok, ktorý prebieha po ukončení prednášok. rnTéma je pre každý seminár vyhlásená na www.prenasdom.skrnTento blok je určený výhradne pre pridružených členov a členov občianskeho združenia Pre náš dom.rn
Súhlas so spracovanim osobných údajov: *
Označením dávate súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, na účely aktivít realizovaných Občianskym združením Pre náš dom, o.z., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Svoj súhlas udeľujete na dobu neurčitú odo dňa jeho udelenia. Svoj súhlas ste oprávnený kedykoľvek bez uvedenia dôvodu písomne alebo telefonicky zmeniť alebo požiadať o úplnú likvidáciu. V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov prebieha v rozpore so zákonom alebo sú Vaše údaje nepresné, kontaktujte správcu údajov: Pre náš dom, o.z., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, mob.: 911 825 318.