Přihláška JTDJ - podzim 2017

Seminář
Typ organizace
Název
Přihlášený - Jméno
Přihlášený - Příjmení
Adresa(ulice, číslo)
Město
PSČ
IČO
Telefon
E-mail *
E-mail je povinné pole!
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům komunikačního projektu „Jak to dělají jinde“, realizovaného Pro náš dům, o.s. v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zárověň vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z § 11 a § 21, především že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo požadovat jejich změnu nebo úplnou likvidaci. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům, o. s., Šumavská 519/35, 602 00 Brno, mobil: 721 184 237
Další přihlášení a jiná sdělení organizátorovi:
Do tohoto pole uveďte, jména dalších účastníků, nebo jiná sdělení související se sympoziem JTDJ