Přihláška na seminář a přidružené členství PND z.s. - jaro 2018

Seminář
Typ organizace
Název
Přihlášený - Jméno
Přihlášený - Příjmení
Adresa(ulice, číslo)
Město
PSČ
IČO
Telefon
E-mail *
E-mail je povinné pole!
Další přihlášení a jiná sdělení organizátorovi:
Do tohoto pole uveďte, jména dalších účastníků, nebo jiná sdělení související se sympoziem JTDJ
Přihlašuji se za přidruženého člena Pro náš dům z.s.
Výběrem položky ano projevujete svobodný zájem stát se přidruženým členem zapsaného spolku
Pro náš dům z.s., Veveří 102, Brno.
Na základě této informace bude zahájen schvalovací proces za přijetí vámi zastupovaného subjektu za přidruženého člena. O výsledku vás budeme informovat do čtrnácti dnů od obdržení této přihlášky.
Pro rok 2018 je pro nové členy stanoven členský poplatek v dobrovolné výši. Od roku 2019 je stanoven členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč/rok. Pro úhradu vám bude vystavena faktura se splatností k 15. 12. 2018.
Stanovy naleznete ZDE. Aktuální rozsah poskytovaných služeb ZDE
Pokud jste vybrali položku ne, jste přihlášeni na seminář jako nečlen.
Jsem přidružený člen a budu se účastnit na diskusním bloku pro přidružené členy na vyhlášené téma
Pro každý seminář je vyhlášen diskusní blok, který probíhá po ukončení přednášek.
Téma je pro každý seminář vyhlášeno na www.pronasdum.cz
Tento blok je určen výhradně pro přidružené členy a členy zapsaného spolku Pro náš dům z.s.
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům komunikačního projektu „Jak to dělají jinde“, realizovaného Pro náš dům z.s. v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z § 11 a § 21, především že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo požadovat jejich změnu nebo úplnou likvidaci. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům z.s., Veveří 102, 616 00 Brno, mobil: 730 518 804