Registrační formulář - Tipy pro váš dům

Page 1

Název subjektu:
Ulice:
Číslo:
Město:
PSČ:
Kontaktní osoba - jméno:
Kontaktní osoba - příjmení:
Mail: *
Mobil (telefon):
Počet přihlášených: *
Přihlašuji se za přidruženého člena Pro náš dům z.s.
Výběrem položky ano projevujete svobodný zájem stát se přidruženým členem zapsaného spolkurnPro náš dům z.s., Veveří 102, Brno.rnNa základě této informace bude zahájen schvalovací proces za přijetí vámi zastupovaného subjektu za přidruženého člena. O výsledku vás budeme informovat do čtrnácti dnů od obdržení této přihlášky.
Pro rok 2018 je pro nové členy stanoven členský poplatek v dobrovolné výši. Od roku 2019 je stanoven členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč/rok. Pro úhradu vám bude vystavena faktura se splatností k 15. 12. 2018.
Stanovy naleznete ZDE. Aktuální rozsah poskytovaných služeb ZDE
Pokud jste vybrali položku ne, jste přihlášeni na seminář jako nečlen.
Jiná sdělení organizátorovi:
Souhlas se zpracováním údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zárověň vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z § 11 a § 21, především že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo požadovat jejich změnu nebo úplnou likvidaci. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Ing. Petr Němec, předseda Pro náš dům z.s., Veveří 102, 602 00 Brno, e-mail: petr.nemec@pronasdum.cz